Regulament


Extras din Regulamentul Programului de Fidelitate BILLA Card Plus

BILLA Romania SRL doreste sa va rasplateasca fidelitatea oferindu-va discounturi aplicate imediat, reduceri cu diverse ocazii, vouchere de reducere prin acumulare de sume pe card si/sau alte beneficii personalizate care sunt disponibile numai prin intermediul cardului de fidelitatea BILLA CARD Plus.

Poate deveni titularul unui BILLA Card Plus orice persoana fizica in varsta de minim 18 ani (impliniti de solicitant la data completarii Formularului), cu domiciliul si/sau resedinta stabilita in Romania.Pentru a intra in posesia unui BILLA CARD Plus este necesar sa completati Formularul de solicitare a cardului (disponibil in Magazine) si sa il predati la INFO DESK -ul din Magazinele noastre, in conformitate cu programul de functionare afisat al acestora, prezentand un act de identitate (cu fotografie, de preferat) pentru a confirma corectitudinea datelor inscrise in formular. Emiterea unui BILLA Card Plus catre Client se face imediat, numai in magazine, cu titlu gratuit. BILLA Card Plus este proprietatea BILLA Romania SRL, societate comerciala cu sediul social în  Bucuresti, sector 2, str. Barbu Vacarescu, nr 154-158, tel. 021.205.56.00, înregistrată sub nr. J40/6146/1997, cod RO 9657315.

BILLA Card Plus este un card format din: (i) cardul principal si (ii) 3 minicard uri – acestea pot fi utilizate de catre posesorii acestora conform Regulamentului. Cardul emis nu este un mijloc de plata, iar beneficiile acumulate nu pot fi preschimbate in LEI sau produse de catre Emitent. Cardul aferent  prezentului Program de fidelitate nu este transmisibil, conform conditiilor agreate prin Regulament. BILLA Card Plus se activeaza inca de la intrarea in posesie prin scanare la casa de marcat din Magazin, urmand a se inregistra toate beneficiile Programului. NU se pot cumula nici un tip de beneficii pe Card, daca titularul nu prezinta Card -ul  spre scanare, inaintea efectuarii tuturor cumparaturilor. BILLA Romania SRL poate anula orice BILLA Card Plus sau poate interveni asupra beneficiilor acumulate si/sau acordate pe Card daca se dovedeste ca acestea s-au acumulat cu incalcarea expresa a Regulamentului. Dupa verificarile efectuate, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau a retine cardul conform conditiilor din Regulament .

BILLA Romania SRL isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta durata Programului de fidelitate cu anuntarea perioadei de suspendare sau a datei de incetare prin afisare in magazinele BILLA si/sau on-line pe web site-ul www.billa.ro cu cel putin 30 zile inainte ca oricare dintre aceste situatii sa intervina. Similar, Organizatorul va anunta reluarea si /sau prelungirea Programului cu cel putin 30 zile inainte de data  interventiei acestui eveniment.

Contestatiile si/sau eventualele notificari privind modul de desfasurare a Programului de fidelitate vor fi formulate in scris de participanti si se pot adresa direct in magazine sau la sediul social al Organizatorului. Emitentul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse contului de client aferent cardului ca urmare a pierderii si/sau a furtului acestuia, decat dupa instiintarea acestuia in scris. Card-urile gasite se predau in Magazine si/sau Organizatorului la sediul social. Contrafacerea oricarui card se pedepseste conform legii. Eventualele neintelegeri aparute intre BILLA si clientii participanti la Promotie, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente in conformitate cu prevederile legii romane. 

Programul de fidelitate are alocat de catre Organizator si un Tel Verde 0800-800-139 ( gratuit pe teritoriul Romaniei).

 
Participantii la Programul de fidelitate sunt de acord cu prevederile prezentului extras, consimt in mod expres ca datele cu caracter personal furnizate pentru emiterea BILLA Card sa fie inregistrate in baza de date a BILLA Romania SRL si utilizate/prelucrate in scopuri de reclama, marketing si publicitate, corespondenta si evidente statistice. BILLA Romania SRL este inregistrata la ANSPDC ca operator de date cu caracter personal sub nr. sub nr 2337. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează direct de BILLA Romania SRL, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace automatizate, cu respectarea cerinţelor minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiţiile legii, prin măsurile tehnice si organizatorice necesare păstrării confidenţialităţii datelor personale, adoptate de BILLA conform Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare („Legea 677/2001”) si normelor emise in aplicarea acesteia. Prelucrarea de date cu caracter personal se va realiza prin stocarea datelor completate in Formulare, in forma electronica de catre BILLA, in nume propriu, prin intermediul unor imputerniciti contractuali. Posesorii BILLA Card pot solicita, in conditiile legii, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata  BILLA, exercitarea oricaruia dintre drepturile conferite de Legea 677/2001 cu privire la datele lor cu caracter personal, respectiv a dreptului de acces la date, dreptului de interventie, dreptului de opozitie, dreptului de a nu fi supus unei decizii individuale si a dreptului de a se se adresa justitiei.

 

Regulamentul Programului de Fidelitate BILLA Card Plus

Act Aditional 1 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 2 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 3 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 4 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 5 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 6 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 7 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 8 la Regulamentul Billa Card Plus 

Act Aditional 9 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 9.2 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 11 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 12 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 13 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 14 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 15 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 16 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 17 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 18 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 19 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 20 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 21 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 22 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 23 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 24 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 25 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 26 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 27 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 28 la Regulametul Billa Card Plus

Act Aditional 29 la Regulametul Billa Card Plus
 
Act Aditional 30 la Regulamentul Billa Card Plus

Act Aditional 31 la Regulamentul Billa Card Plus