Extras din Regulamentul Programului de Fidelitate BILLA Card Plus

BILLA România SRL doreşte să va răsplătească fidelitatea oferindu-vă discounturi aplicate imediat, reduceri cu diverse ocazii, vouchere de reducere prin acumulare de sume pe card şi/sau alte beneficii personalizate care sunt disponibile numai prin intermediul cardului de fidelitate BILLA CARD Plus.

Poate deveni titularul unui BILLA Card Plus orice persoană fizică în vârstă de minim 18 ani (împliniţi de solicitant la dată completării Formularului), cu domiciliul şi/sau reşedinţa stabilită în România. Pentru a intra în posesia unui BILLA CARD Plus este necesar să completaţi Formularul de solicitare a cardului (disponibil în Magazine) şi să îl predaţi la INFO DESK-ul din Magazinele noastre, în conformitate cu programul de funcţionare afişat al acestora, prezentând un act de identitate (cu fotografie, de preferat) pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formular. Emiterea unui BILLA Card Plus către Client se face imediat, numai în magazine, cu titlu gratuit. BILLA Card Plus este proprietatea BILLA România SRL, societate comercială cu sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr 154-158, tel. 021.205.56.00, înregistrată sub nr. J40/6146/1997, cod RO 9657315.

BILLA Card Plus este un card format din: (i) cardul principal şi (ii) 3 minicard uri – acestea pot fi utilizate de către posesorii acestora conform Regulamentului. Cardul emis nu este un mijloc de plată, iar beneficiile acumulate nu pot fi preschimbate în LEI sau produse de către Emitent. Cardul aferent prezentului Program de fidelitate nu este transmisibil, conform condiţiilor agreate prin Regulament. BILLA Card Plus se activează încă de la intrarea în posesie prin scanare la casă de marcat din Magazin, urmând a se înregistra toate beneficiile Programului. NU se pot cumula nici un tip de beneficii pe Card, dacă titularul nu prezintă Card-ul spre scanare, înaintea efectuării tuturor cumpărăturilor. BILLA România SRL poate anula orice BILLA Card Plus sau poate interveni asupra beneficiilor acumulate şi/sau acordate pe Card dacă se dovedeşte că acestea s-au acumulat cu încălcarea expresă a Regulamentului. După verificările efectuate, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula sau a reţine cardul conform condiţiilor din Regulament.

BILLA România SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta durata Programului de fidelitate cu anunţarea perioadei de suspendare sau a datei de încetare prin afişare în magazinele BILLA şi/sau on-line pe web site-ul www.billa.ro cu cel puţin 30 zile înainte că oricare dintre aceste situaţii să intervină. Similar, Organizatorul va anunţa reluarea şi/sau prelungirea Programului cu cel puţin 30 zile înainte de data intervenţiei acestui eveniment.

Contestaţiile şi/sau eventualele notificări privind modul de desfăşurare a Programului de fidelitate vor fi formulate în scris de participanţi şi se pot adresa direct în magazine sau la sediul social al Organizatorului. Emitentul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse contului de client aferent cardului ca urmare a pierderii şi/sau a furtului acestuia, decât după înştiinţarea acestuia în scris. Card-urile găsite se predau în Magazine şi/sau Organizatorului la sediul social. Contrafacerea oricărui card se pedepseşte conform legii. Eventualele neînţelegeri apărute între BILLA şi clienţii participanţi la Promoţie, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competenţe în conformitate cu prevederile legii române.

Programul de fidelitate are alocat de către Organizator şi un Tel Verde 0800-800-139 ( gratuit pe teritoriul României).

Consultaţi întreg regulamentul:

 • Regulament Billa Card Plus - act adt 31 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 30 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 29 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 28 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 27 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 26 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 25 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 24 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 23 - august 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 22 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 21 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 20 - mai 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 19 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 18 - mai 2016 (2) citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 17 - sms mai 2016_2 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 16 - 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 15 - sms ianuarie 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 14 - sms ianuarie 2016 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - Act aditional 13 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 12 - campanie Billa Card 1 an citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - Act aditional 11 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 10 - campanie Toamna 2015 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 9 2 - onomastica citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 9 - campanie Vara 2015 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 8 - campanie Paste 2015 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 7 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 6 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 5 - campania Anul Nou citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 4 excludere tigari,etc citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 3 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act adt 2 citeşte
 • Regulament Billa Card Plus - act aditional 1 - campania lansare citeşte
 • Regulament Billa Card Plus citeşte
Vino la noi!
Vino la noi!
Vino la noi!
Vino la noi!